Beeldhouwwerk in Solis-gebrandschilderd glas, #Beeldhouwwerk #glas #Solisgebrand… Sculpture in Solis stained glass, # Sculpture #Glass #Solis stained glass